Scanmatic AS vant Innovasjonsprisen

Tre sterke kandidater sto igjen, men det var Scanmatic som under Digitalkonferansen fikk utdelt Digin og Sparebanken Sørs Innovasjonspris

Digin og Sparebanken Sørs Innovasjonspris deles hvert år ut til en bedrift, med base i Agder fylkene, som har vist seg å være innovative når det kommer til digitale løsninger.
Løsningene kan være helt nye, eller det kan være eksisterende løsninger som har blitt tatt i bruk på en ny måte.

Scanmatic AS ble etablert allerede i 1971, og har siden da hatt fokus på utvikling og leveranse av kvalitetsprodukter og systemer innen industriell instrumentering, overvåking og kontrollsystemer til profesjonelle, industrielle kunder innen samferdsel, forsvar, offshore og fornybar energi.

Prisutdelingen var det Geir Bergskaug, Administrerende Direktør i Sparebanken Sør, som ledet.

Juryens begrunnelse: 

Vinneren har med sin erfaring med utvikling og leveranser av avanserte teknologiske løsninger fått en meget sterk posisjon i sitt marked. De har satset friskt med å ta frem nye løsninger ved å sette sammen eksisterende løsninger kombinert med egen kunnskap og utvikling. Dette har ført til at de har fått kontrakter med noen av verdens mest krevende kunder.

Teknologien selskapet har utviklet for kunden kan tas i bruk i nye fremtidige prosjekter innen flere forretningsområder.
Selskapet har vært i markedet i mange år og juryen er imponert over deres  nnovasjonsevne. Det er derfor en glede for juryen å kunne tildele årets
Innovasjonspris til Scanmatic og deres utvikling av høypresisjons multi-posisjoneringssystem (MPS).

Juryen for Innovasjonsprisen 2017 besto av: 

Claire Jortveit fra NHO
David Simonsen fra Innovasjon Norge
Erik Tønnesen fra Skagerak Maturo AS
Elisabeth Austad Asser fra Sparebanken Sør
Otto Isaksen fra Digin
Terje Klungland fra CoWorx
Bjørn Erik Aastveit fra Connect Norge
Inge Juul-Petersen fra Etablerersenteret IKS.