Er du Norkarts nye prosjektleder for geografiske analyser og datatjenester?

Er du en erfaren prosjektleder med lyst på nye utfordringer? Har du god oversikt over geografiske data og nasjonal geografisk infrastruktur og rammeverk (Norge Digitalt)? Har du bred erfaring innen GIS i en statsetat eller annen privat eller offentlig virksomhet?  

Norkart digitaliserer Norge i virkeligheten. Med utgangspunkt i data fra deres rikholdige geografiske datavarehus leverer Norkart analyser, datatjenester og systemer til både offentlig og privat sektor. Fagområdene de jobber innenfor er svært variert, som eksempel solcelleanalyser, bærekraftig befolkningsanalyser, utvikling av offentlige felleskomponenter og bransjestandarder. Dette området er i vekst og Digin medlem Norkart søker en erfaren prosjektleder med godt fagnettverk som blir med å utvikle deres team rundt analyser og datatjenester.

Arbeidsoppgaver

Du vil inngå i et team som har bred erfaring i å bearbeide geografiske data slik at det gir verdi for kundene – for eksempel innen: Bærekraftsanalyser, risiko og sårbarhetsinnsikt, innbyggerdialog, beslutningsstøtte, datainnsamling, kvalitetsheving av data, analyser og statistikk.

Kvalifikasjoner

Norkart søker en utadvendt prosjektleder som tar ansvar for at kunder oppnår gevinster i deres prosjekter, og som kan bidra aktivt til å utvikle større enkeltkunder og kundesegmenter der analyser og datatjenester er etterspurt.

Kvalifikasjoner i tillegg til erfaring og god kjennskap med nevnte fagfelt:

  • Relevant utdannelse fra høgskole eller universitet
  • Minst 5 års erfaring innen GIS
  • Relevant prosjektledererfaring
  • Gode språkferdigheter på norsk, både skriftlig og muntlig

 Høres dette interessant ut? Les mer om stillingsbeskrivelsen her.