Skagerrak Business Summit

Meld deg på her
Når sjekket du sist hvilke muligheter bedriften din har i Danmark eller Norge? Skagerrak Business Summit gir deg mulighet til å møte norske eller danske selskap og bygge nettverk med dem. I år med fagfokus på energi og byggebransjen.

Skagerrak Business Summit skiller seg ut da den veksler mellom å finne sted i Aalborg og Kristiansand. I år avholdes konferansen i Kristiansand.

Målet er å skape forretningsmuligheter i Skagerrak-området samt styrke samarbeid rundt viktige næringer og initiativ i de to markeder.

Tidligere har deltakere opplevd spennende foredrag, blant annet fra ambassadører i Norge og Danmark, samt dyktige keynote-speakere.


08:30 - 09:00 Registrering, kaffe og nettverksbygging

09:00 - 09:10 Velkomst
Arne Thomassen - Fylkesordfører, Agder Fylkeskommune

09:10 - 09:15 Dagens program presenteres
Lotte van der Male Holtskog - Content creator, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen
Trond Madsen - Seniorrådgiver, NHO Agder

09:15 - 09:45 Samarbeid over Skagerrak
Her er temaet de forretningsmessige forskjeller og likheter som finnes mellem danske og norske bedrifter.
Kjell Kristian Egge - Ministerråd, Norges ambassade i Danmark

09:45 - 10:15 Keynote
HasleTre er Norges første demonterbare og ombrukbare kontorbygg i tre, BREEAM NOR sertifisert til nivå «Excellent». Prosjektet har vunnet en rekke priser både nasjonalt og internasjonalt.
Jørgen Tycho - Architect/Founding Partner, Oslotre

10:15 - 10:45 - Keynote
EuroWind

10:45 - 10:50 Introduksjon til matchmaking

11:10 - 12:10 Bygg ⏐ Designfasen
Backe Sør vil gi innsikt i veien fra nedlagt silo til et internasjonalt anerkjent kunstmuseum. BJERG Arkitektur vil fortelle om ombruk av bygg og materialer der en nå ser mye trykk på energi-oppussing av eldre boliger.

11:10 - 12:10 Energi ⏐ Energiproduksjon
Norsk Kjernekraft stiller spørsmålet: Kan kjernekraft være en del av løsningen på energibehovet i fremtiden? Norwegian Hydrogen fikk nettopp 100 MNOK for å produsere grønn hydrogen i Hirtshals havn. Det vil de fortelle mer om.

13:00 - 14:00 Meeting block
3 x 20 minutters møter. Gjennom appen kan du kontakte andre deltakere og sende forespørsler om møter. Disse vil kunne gjennomføres i dette tidsrommet eller utover dagen. 

14:30 - 15:30 Bygg ⏐ Sirkulærøkonomi og materialer
Heidelberg vil fortelle om CCS-sementer og nye muligheter med lavere utslipp. a:gain vil fortelle om den industrialiserte produksjonen av upcyclede sirkulære materialer. OmTre skal løfte treindustrien og byggenæringen ved å industrialisere ombruk av tre.

14:30 - 15:30 Energi ⏐ Energiinfrastruktur
MAN Truck & Bus skal levere 100 hydrogendrevne lastebiler til Norge i 2025. Vireon bygger hydrogenfyllestasjoner for tungtransport og Grønn Jyllandskorridor har til formål å utvikle en miljøvennlig, multimodal transport i Jyllandskorridoren.

16:00 - 17:00 Bygg ⏐ Digitalisering
Mechatronics Innovation Lab spør seg om 3D-print av betong som digital produksjonsmetode er klar for byggeplasser. ZupplySite lager digitale tvillinger av eksisterende bygningsmasse. SiteHub vil redusere forbruk på byggepladsen gjennom digitalisering.

16:00 - 17:00 Energi ⏐ Digitalisering
BioCirc jobber for at CO2-utslipp skal avta ved å produsere grønn energi; elektrisitet, gass, drivstoff og varme. I Combine tror på at neste generasjon av digitalisering skjer i feltet mellom forretnings, markeds og verdikjeder.

17:00 - 17:15 Oppsummering av dagen

18:15 - 21:30 Middag og nettverksbygging