GeoAI:Konferansen

Meld deg på her
Bli med på GeoAI:Konferansen, 5. juni 2024 i Kristiansand! Her får du høre det siste innen Geografisk AI og muligheten til å utforske nyttige anvendelsesområder på tvers av sektorer og bransjer.

Hvordan kan Geografisk AI være med på å gjøre arealpolitikk bedre, bidra til mer effektiv samhandling i krisesituasjoner og effektivisere offentlig sektor?

Den første GeoAI:Konferansen vil være gratis, og skape et innovasjonsrom for kunnskapsdeling mellom miljøer som kan resultere i nyttige prosjekter eller innovasjonsideer. Konferansen legger opp til en hel dag med tekniske innlegg, kombinert med brukerbehov og anvendelsesområder. Dagen avsluttes med rundbordsdiskusjoner hvor du får muligheten til å diskutere innovasjon, prosjekter og løsninger sammen med andre eksperter.

Program for GeoAI:Konferansen:

Kl. 08:30

Registrering

Kl. 09:45

A Journey Planning Journey: Grafer og algoritmer i Kardemomme by 

Entur

Kl. 10:15

Hvordan kartlegger vi naturen med AI?

Miljødirektoratet

Kl. 10:45

Pause

Kl. 11:00

Hvordan håndtere for mye treningsdata for flyfoto-deteksjon?

Norkart

Kl. 11:30

GeoAI: Stort potensial – men hvor ligger verdien for deg?

Geodata

Kl. 12:00

Lunsj

Kl. 13:00

Digital utrykning med Kristiansandsregionen brann og redning (KBR)

Kristiansandsregionen brann og redning (KBR)

Kl. 13:30

Geografisk analyser med bruk av språkmodellteknologi

Oskar Holm, M.Sc. Computer Science and Geomatics – NTNU

Kl. 14:00

Pause

Kl. 14:30

Strandsone-klassifisering og behov i kysten

Kystverket

Kl. 14.45

Dronebasert skanning og analyse av vegetasjon langs kraftnettet 

Floris Groesz, Field Group

Kl. 15.00

Round table-discussion

Kl. 16:00

Avslutning

Kl. 16:30

BBQ and Drinks

*Med forbehold om endringer.

Hvorfor delta på GeoAI:Konferansen?

  • Møt og knytt kontakter med andre eksperter innen AI og geomatikk
  • Del kunnskap og teknologi med partnere og kunder på tvers av bransjer
  • Oppdag mulighetene til å bli samarbeidspartner med GeoAI:Hub
  • Få ny innsikt og ideer gjennom engasjerende diskusjoner og kunnskapsdeling
  • Bli oppdatert på de nyeste trendene innen Geografisk AI og lokasjonsdata

Hva er GeoAI:Hub? 

GeoAI:Hub er et nettverk med mål om å samle initiativer, ekspertise og teknologi på tvers av fagområdene geomatikk og AI, samt på tvers av andre bransjer for å skape en bedre forståelse og sikre en mer omfattende og tverrfaglig tilnærming for å løse komplekse utfordringer. Visjonen til GeoAI:Hub er å skape et internasjonalt kompetansemiljø innen kunstig intelligens på stedfestet informasjon, og samle initiativer for utveksling av kompetanse og erfaringer på tvers av sektorer og bransjer som er med på å fremme innovasjon.