Fra venstre: Jo Erlend Thunberg fra Tangen videregående, Inger Bjørseth Ose og Kjetil Sandstå fra Å energi.

Samfunnsansvar og vekst – Å Energi tar inn IT-lærlinger

Å Energi tar i år imot to lærlinger, én innen IT-drift og én innen IT-utvikling, som en del av deres satsning på unge talenter og samfunnsansvar.

Jeanette Tharaldsen fra Digin og Jo Erlend Thunberg fra Tangen videregående skole møtte nylig Inger Bjørseth Ose og Kjetil Sandstå fra Å Energi for å snakke om lærlinger innen lærefagene IT-drift og IT-utvikling.

Å Energi er en bedrift som skaper aktivitet, vekst og muligheter i lokalsamfunnet. Å Energi har lang tradisjon med å ta inn lærlinger som energioperatører, men med den raske teknologiske utviklingen har de ønsket å teste ut læreplasser innen IT-drift og IT-utvikling også. I år tar Teknologiseksjonen inn to lærlinger, én på IT-drift og én på IT-utvikling.

– Vi har allerede gode samarbeid med studenter fra Universitetet i Agder, blant annet gjennom oppgavesamarbeid som Refresh IT hvor studentgrupper matches med næringslivet og de skriver bacheloroppgave om bedriften. Vi ser på satsningen på unge talenter som et viktig samfunnsansvar, forteller Inger.

– Før vi bestemte oss for å ta inn lærlinger innen IT, vurderte vi nøye hva det ville kreve av oss, spesielt innen IT-utvikling. Opplæringskontoret har vært gode sparringspartnere i å avklare forventninger. Vi tok inn en lærling på IT-drift i fjor og lærte utrolig mye. Nå er vi bedre rustet til å ta imot flere, sier Kjetil.

Ildsjeler innad i teamet
Å Energi fant det nyttig å utpeke en mentor som var motivert til å følge opp lærlingen. Teamet rundt lærlingen var selvsagt også viktig for å være flere som deler på ansvaret og at arbeidssituasjonen er den samme som slik vi pleier å jobbe. Målet er jo at lærlingen skal bli en verdifull ressurs for virksomheten. 

– I tillegg til å bli en ressurs for oss, bidrar lærlinger til mangfold i teamet. Vi er en gjeng med erfarne teknologer, kanskje litt mange «seniorer», så det er flott å få inn unge krefter med nye perspektiver. Det gir mye dynamikk, liv og latter, sier Kjetil. – Vi inkluderer jo også lærlingen i sosiale aktiviteter, legger Inger til.

Dette er noe Jo Erlend, avdelingsleder for Informasjonsteknologi og medieproduksjon, setter stor pris på. At bedriften inkluderer lærlingen både faglig og sosialt, gjør lærerperioden på to år til en fantastisk rekrutteringsprosess. Selv om bedriften ikke kan love jobb på forhånd, fører av og til endt lærlingperiode med ansettelse i selve bedriften som lærlingen har vært ansatt i. 

Sterk vekst for energiselskapet
Å Energi har hatt sterk vekst, og ansatt mange nye i teknologiavdelingen det siste året.

– I en vekstfase som vi er inne i nå er det viktig å bli utfordret. Vi har en etablert kultur, men vi må være dynamiske for å lykkes. Når vi nå tar inn lærlinger, ser vi etter personer som er lærevillige, nysgjerrige og som også holder seg oppdatert på egenhånd. Personlige egenskaper er utrolig viktig for oss, sier Kjetil.

Jo Erlend forteller at de fleste av hans elever er sultne på kunnskap og klare for arbeidslivet. Ansettelsesprosessen som lærling fungerer ganske likt som i virkeligheten, men med god støtte fra yrkesfaglærerne og opplæringskontoret. Eleven søker selv på stillingen og deltar på intervjuer for å overbevise bedriften om at de er rett kandidat. Hos Å Energi ble en håndfull kandidater kalt inn til intervju, og som førte til to utvalgte lærlinger. I tillegg gir utplasseringsperiodene en mulighet både for lærling og bedrift for å bli kjent med hverandre før valget skal tas.

– Uansett hvordan dette går, er det viktig å vise hvordan lærlinger innen informasjonssystemer og medieproduksjon kan være en ressurs. Våre erfaringer kan gi verdifull innsikt til andre bedrifter som vurderer å ta inn lærlinger, sier Inger.

– Vi er så glade for å høre hvordan dere tenker i Å Energi, og vi ser frem til videre samarbeid, avslutter Jo Erlend.