Digin søker prosjektledere til IT-sikkerhets prosjekt

DIGIN søker sammen med Node og Noroff midler til kompetanseheving innen IT-Sikkerhet og trenger i denne forbindelse prosjektledere

Har du en grønn forretningsidé?

Kristiansand Kommune inviterer sammen med Cleantech Agder konferansen og flere samarbeidspartnere til grønn forretningsidèkonkurranse.

Datalagringssenter på Sørlandet

Kan bli en kanonsuksess, sier daglig leder i Digin, Otto Isaksen

E-handel

E-helse

E-læring

Sikkerhet

Digin Kompetanse

Digin-frokost

Innovasjonscafé

Innovasjonspris

Konferanser