UIA søker praksisplass til IT studenter

Institutt for Informasjonssystemer ved UIA søker praksisplass til studenter i prosjekter både innenfor systemutvikling, nettverks- administrasjon og drift, brukerstøtte eller IT-strategi /-ledelse for høsten 2016.

Nordic Edge Expo 2016

6.- 7. Oktober 2016, på Nordic Edge EXPO i Stavanger, kan du møte selskaper og mennesker som er i ferd med å skape en smartere fremtid

Digin inngår samarbeid med Universitetet i Agder

Digin har, sammen med CoWorx, inngått samarbeid med Institutt for Informasjonssystemer ved Universitetet i Agder

E-handel

E-helse

E-læring

Sikkerhet

Digin Kompetanse

Digin-frokost

Innovasjonscafé

Innovasjonspris

Konferanser