Fra venstre: Jeanette Tharaldsen fra Digin, Bente Andersen og Ellen Varberg fra OKOS Agder.

OKOS Agder er nytt medlem i Digin – bygger bro mellom utdanning og arbeidsliv

Vi hadde nylig gleden av å ønske OKOS Agder velkommen som nytt medlem i Digin-nettverket. Vi tok en tur til Arendal og møtte to dedikerte damer, Ellen Varberg og Bente Andersen. Deres engasjement for fagopplæring og lærlinger vises tydelig, og vi ser frem til å ha dem med i klyngen.
Opplæringskontoret for offentlig sektor i Agder (OKOS Agder) ble etablert i 1996 og bistår årlig rundt 300 lærlinger. Det er pr i dag 6 ansatte på opplæringskontoret. Med et hovedfokus på å planlegge, gjennomføre og koordinere fagopplæring for medlemsbedrifter som tar imot lærlinger, spiller OKOS Agder en sentral rolle i lærlingeutdanningen i regionen. De tilbyr dedikert oppfølging for lærlinger og bedrifter i østre del av Agder.
OKOS Agder spiller en viktig rolle i å koble sammen utdanningssektoren og arbeidslivet i regionen. Hovedtyngden av fagområder de opererer i er innen helse- og oppvekstfag, IT-drift og kontorfag. 
Informasjonsteknologi og medieproduksjon er et relativt nytt utdanningsprogram som ble innført høsten 2020. Digin har, med hjelp av Agder Fylkeskommune, et spennende koordineringsprosjekt med IM-fagene, og her er opplæringskontorene en viktig samarbeidspartner. Digin har gode koblinger til IT-bedrifter i Agder som forhåpentligvis kan bidra til et sterkere nettverk mellom partene. En av aktivitetene er å synliggjøre at det er mange unge talenter som ønsker seg læreplass. Nå har OKOS-Agder meldt seg inn i Digin for å få en sterkere kobling til IT-bransjen, bli mer synlige og bli kjent med flere av våre medlemsbedrifter. 
Behovet for IT-kompetanse
– Behovet for IT-kompetanse i vår region er stort, og det krever at flere aktører arbeider systematisk og dedikert for å få unge talenter inn i relevante jobber. OKOS Agder har alltid vært proaktive i å identifisere disse behovene og handle deretter. Med våre kontorer på Sam Eyde videregående skole, har vi en nærhet til elevene som gjør oss til en sentral koordinator og pådriver for å matche lærlinger med passende bedrifter, forteller Ellen.
– Vi opplever også at mange bedrifter mangler tilstrekkelig informasjon om lærlingordningen. Det er viktig å få frem at bedrifter som tar inn lærlinger, mottar tilskudd for dette. OKOS Agder er finansiert ved at opplæringskontoret beholder en del av tilskuddet. Hvis noen har spørsmål om hvordan dette praktiseres, er de velkomne til å kontakte oss for mer informasjon, legger Bente til.
Hovedvekten av lærlinger innenfor IT er ansatt i offentlig sektor.  Imidlertid har OKOS Agder de siste årene inkludert flere private bedrifter i sitt medlemsnettverk, noe som har utvidet lærlingenes muligheter betydelig.
Støtte og veiledning for medlemsbedrifter
Et sentralt aspekt ved OKOS Agders virksomhet er deres aktive samarbeid med medlemsbedriftene. De tilbyr omfattende veiledning, kursopplæring og støtte gjennom Olkweb, som forenkler håndteringen av nødvendig papirarbeid som dokumentasjon og vurderinger. I tillegg arrangerer de informasjonsmøter og gir bistand på flere områder innenfor opplæring, noe som gjør dem til en uvurderlig ressurs for bedriftene i deres nettverk.
Under skolebesøk og utdanningsmesser deltar lærlinger aktivt for å promotere sine fag, noe som gjør informasjonen mer troverdig og relevant for potensielle lærlinger. I tillegg er OKOS Agder med på å arrangere fylkesmesterskap i helsefag og barne- og ungdomsarbeiderfag. De har også, de siste årene, organisert inspirasjonsdager på kulturhuset i Arendal, som tiltrekker seg rundt 450 deltakere. Dette bidrar til å inspirere og engasjere både lærlinger og bedrifter i regionen. Med slike initiativer viser OKOS Agder hvordan systematisk og målrettet arbeid kan skape verdifulle muligheter for ungdommen i regionen, samtidig som de møter de økende kravene til IT-kompetanse.
– Det er utrolig givende arbeid å bygge bro mellom utdanning og arbeidsliv. Gjennom vårt engasjement i å identifisere behov og aktivt koble lærlinger med bedrifter, både i offentlig og privat sektor, føler vi virkelig at vi skaper flere muligheter for de unge talentene vi har i yrkesfagutdannelsen – og ikke minst, beriker medlemsbedriftene våre med dyktige, dedikerte arbeidstakere, sier Bente.
Deres innsats vil utvilsomt bidra til å forme et mer robust IT-nettverk i Agder, noe som vi i Digin støtter fullt ut.