Fra venstre; Konstituert daglig leder Digin, Jeanette Tharaldsen og styreleder i Digin, Tone Speilberg Birkenes

Nytt Digin-prosjekt skal sikre inkludering og nyskaping

Digin INK skal skape møteplasser som inkluderer større og bredere. – Dette skal være et lavterskeltilbud. Vi forventer at dette prosjektet vil resultere i kompetanse, arbeidsplasser og nyskaping, forteller Tone Speilberg Birkenes, styreleder i Digin.

Prosjektet er bevilget et tilskudd på maksimalt 280 000 fra Agder fylkeskommune for gjennomføring av prosjektet.

Målet med prosjektet er å bygge sterkere nettverk som strekker seg ut over klyngen. - Selv om vi har arrangert en rekke møter og workshops tidligere, skal dette prosjektet være mer inkluderende, uformelt og aktuelt.

Rekruttering til møteplassene vil skje innen Digin og medlemsbedriftene, men også blant ressurspersoner innen IKT som av en eller annen grunn står utenfor arbeidslivet, studenter og andre relevante deltakere.

- Vi er i en tid hvor hverdagen for mange består av hjemmekontor, eller i verste fall permisjon og arbeidsledighet. Vi ønsker å benytte ledig kapasitet til testing av ny teknologi, for eksempel applikasjoner og programvarer. Digin INK har som delmål å etablere brukergrupper for uttesting av ny teknologi, noe som kan komme våre medlemmer til gode.

 Prosjektet skal også etablere en ny IKT-infrastruktur for samarbeid.

- Det vil være av stor verdi for oss å etablere en digital infrastruktur som gjør det mulig å arrangere digitale aktiviteter som webinar, konferanser, speeddating og virtuelle samlingspunkter.

Prosjektmidlene skal også brukes til konkrete aktiviteter som bidrar til omstilling som følge av korona. Og selv om vi må holde fysisk avstand til hverandre skal dette prosjektet sørge for at innovative møteplasser bidrar til økt kontakt mellom mennesker, relasjonsbygging, utvdet nettverk og nye forretningsforbindelser.

- Dette er kjernen i prosjektet, og vi skal sørge for at prosjektet resulterer i nyskaping og arbeidsplasser, avslutter Birkenes.